Información general

A la atenció de la Direcció del Centre Penitenciari Puig de les Basses

En relació a la Nota Informativa de la Subdirectora d’Interior, emmarcat com: Assumpte: Us microones als menjadors del mòduls Em dirigeixo a vostès com a responsable de la secció sindical d’Acaip per tal que hem faci un seguit d’aclariments per escrit pel que fa a la implementació d’aquests aparells:

1-Quants microones s’instal·len per mòdul? S’ha calculat d’alguna manera l’ús dels aparells pel nombre d’interns que el vulguin utilitzar així com el temps per escalfar el menjar? Es contempla que, degut a l’ús d’aquests aparells encara es pugui endarrerir més la sortida del menjador amb els moments de tensió que això pot provocar en altres interns?